Prvá pomoc

  • Vzdelávanie zamestnancov na poskytovanie prvej pomoci na pracovisku kvalifikovaným inštruktorom prvej pomoci s potrebnou didaktickou technikou (resuscitačný model).
  • Dopĺňanie lekárničiek prvej pomoci zdravotníckym materiálom a pomôckami.

Zdravotnícky pracovník Karol Pukančík, ako jeden z prvých v SR  absolvoval v roku 2008 akreditovaný kurz inštruktora prvej pomoci v spoločnosti poskytujúcej záchrannú službu